Northvolts vd Peter Carlsson klar som huvudtalare till höstens HUB-konferens

Peter Carlsson är klar som keynote-speaker till energikonferensen HUB2017 som kommer hållas den 28 november i anrika Ångkraftverket och Steam hotel.
Batterifabriken Northvolt är en av Sveriges största etableringar sedan svensk kärnkraft byggdes, om inte den största, och planerar en investering på 40 miljarder kronor. Sedan början på juli har det varit klart att det är Skellefteå och Västerås som tävlar om möjligheten att få den omtalade jättefabriken i sin kommun. Northvolt har tidigare meddelat att deras plan är att skapa en fabrik som rymmer upp till 3000 anställda.

- Vi står in­för en unik möj­lig­het att byg­ga upp en ny in­du­stri som bi­drar till att på­skyn­da om­ställ­ning­en till ett fos­sil­fritt sam­häl­le, som sam­ti­digt bi­drar till att ska­pa ut­veck­ling, till­växt och tu­sen­tals nya jobb, säger Peter Carlsson angående etableringen.

HUB-konferenserna i Västerås har sedan 2014 vuxit fram till en av Sveriges viktigaste mötesplatser för energibranschen med 350 deltagare från 100 olika organisationer och företag. Varje år har konferensen presenterat ledande internationella röster i den globala energiomställningen.

- För oss som nationell konferens känns det väldigt roligt att Peter Carlsson och Northvolt har möjlighet att, mitt i sin kanske mest intensiva uppstartsfas, delta på HUB2017 och inspirera till modiga industriinitiativ som återigen sätter Sverige på kartan, hälsar Samuel Strömgren och Rasmus Palazzi från Energy Competence Center i Västerås.

Årets konferens är även 100-års jubileet för Vattenfalls tidigare ångkraftverk där nu Kokpunkten och Steam hotel huserar, och en ny nationell energiarena planeras. Konferensen kommer hållas i den unika hotellsatsningen Steam hotels lokaler och festkvällen kan komma att samla upp till 550 personer. Ångkraftverket 100 år är en del av Västerås jubileumsår.

crossmenuchevron-right